تخته وایت برد

 

تخته وایت‌ برد وسیله‌ای است دارای سطحی وسيع برای نوشتن،  امروزه از تخته وایت برد در مکان‌های آموزشی ، ادارات و شرکتها  استفاده می‌شود. برای نوشتن روی این تخته از ماژیک‌های مخصوص و برای پاک کردن نوشته‌ها از سطح تخته وایت برد نیز از تخته پاک کن مخصوص  استفاده میشود.

در زیر ابعاد وایت برد به 3 قسمت تقسیم شده اند:

A -  وایت برد با ابعاد کوچکتر به عنوان ابزار کمکی حافظه، برای مدیریت برنامه های کاری یا قرار ملاقات ها مورد استفاده قرار می گیرند. ابعاد آنها از حدود ۴۰ ،۳۰، ۳۰ سانتی متر تا ۹۰ ،۶۰ ،۶۰ سانتی متر است. 

B -  ابعاد متوسط به خصوص بسیار محبوب و پرطرفدار هستند و اغلب در اتاق های جلسات استفاده می شوند. ابعاد آنها بین ۱۲۰ ،۹۰ ،۹۰ سانتی متر تا ۱۸۰ ،۱۲۰ ،۱۲۰ سانتی متر است.

C - تخته های بزرگ یا تخته های کشویی یا ریلی بیشتر در مدارس، دانشگاه ها و شرکت های بزرگتر مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد از حدود ۱۸۰ ،۱۲۰ ،۱۲۰ سانتی متر تا ۲۴۰ ،۱۲۰، ۱۲۰ سانتی متر است.